Sprawozdania i informacje z sesji Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.02.2018 Informacja z działalności Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Informacja z działalności Komisji Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Rekreacji za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Informacja z działalności Komisji Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Rozwoju Miasta w 2017 roku Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 01.02.2018 Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wąbrzeźno za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 26.10.2017 Informacja o realizacji przez Gminę Miasto Wąbrzeźno zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 Szczegóły
Akty prawne 11.05.2017 Zarządzenie nr 0050.42.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28.04.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wąbrzeskiego Domu Kultury w Wąbrzeźnie za 2016 rok Szczegóły
Akty prawne 11.05.2017 Zarządzenie nr 0050.41.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28.04.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Sprawozdanie z Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za 2016 rok Szczegóły