Uchwały Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.12.2018 Uchwała nr IV/23/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 Uchwała nr IV/22/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 Uchwała nr IV/21/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 Uchwała nr IV/20/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 Uchwała nr IV/19/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023 Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 Uchwała nr IV/17/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Okrężnej Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 Uchwała nr IV/16/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 Uchwała nr IV/15/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030 Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 Uchwała nr IV/14/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 Uchwała nr IV/13/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły