Uchwały Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.05.2019 Uchwała nr VII/47/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach budżetu miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 10.05.2019 Uchwała nr VII/46/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ulicy Mikołaja z Ryńska obejmującego teren „Reflex Polska” Szczegóły
Akty prawne 10.05.2019 Uchwała nr VII/45/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 10.05.2019 Uchwała nr VII/44/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030 Szczegóły
Akty prawne 01.04.2019 Uchwała nr VI/43/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Szczegóły
Akty prawne 01.04.2019 Uchwała nr VI/42/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 października 2016 r. nr XXII/110/16 w sprawie określenia kryteriów wyboru inwestycji, zasad i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu ich rozliczania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 01.04.2019 Uchwała nr VI/41/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Wąbrzeźno zbywanych na rzecz najemców i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali Szczegóły
Akty prawne 01.04.2019 Uchwała nr VI/40/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2019 r. uchylająca uchwalę w sprawie zasad określenia miesięcznych stawek czynszu za lokale użytkowe znajdujące się w zarządzie miasta Szczegóły
Akty prawne 01.04.2019 Uchwała nr VI/39/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 01.04.2019 Uchwała nr VI/38/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym Szczegóły