Uchwały Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.12.2018 Uchwała nr IV/16/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu miasta na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 Uchwała nr IV/15/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030 Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 Uchwała nr IV/14/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 27.12.2018 Uchwała nr IV/13/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 Uchwała nr III/12/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 Uchwała nr III/11/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 Uchwała nr III/10/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 06.12.2018 Uchwała nr III/9/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 04.12.2018 Uchwała Nr II/8/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi w roku 2019 Szczegóły
Akty prawne 04.12.2018 Uchwała Nr II/7/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Wąbrzeźno Szczegóły