Uchwały Rady Miasta

Typ Data Tytuł
Akty prawne 27.06.2018 Uchwała Nr XL/254/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wąbrzeźna absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 Uchwała Nr XL/253/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy MIasto Wąbrzeźno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 Uchwała Nr XL/252/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów (edukacja matematyczno-przyrodznicza i języki obce)” Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 Uchwała Nr XL/251/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 Uchwała Nr XL/250/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miasta Wąbrzeźno do opracowania zmian Statutu Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 Uchwała nr XL/249/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasto Wąbrzeźno na stałe obwody głosowania Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 Uchwała Nr XL/248/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 Uchwała Nr XL/247/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 Uchwała nr XL/246/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Łabędziej Szczegóły
Akty prawne 27.06.2018 Uchwała Nr XL/245/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. 1 Maja Szczegóły