WPF 2018

Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.08.2018 Zarządzenie nr 0050.12.2018 Burmistrza Wąbrzeźna zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły
Akty prawne 01.02.2018 Uchwała nr XXXV/212/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 31.01.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły
Akty prawne 22.12.2017 Uchwała nr XXXIV/203/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 Zarządzenie nr 0050.128.17 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14.11.2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 Projekt WPF miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły