WPF 2018

Typ Data Tytuł
Akty prawne 22.12.2017 Uchwała nr XXXIV/203/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły
Akty prawne 15.11.2017 Zarządzenie nr 0050.128.17 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14.11.2017 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły
Artykuł 15.11.2017 Projekt WPF miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły