Plan zagospodarowania przestrzennego miasta

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.10.2019 Ogłoszenie o uchwaleniu MPZP Szczegóły
Artykuł 12.09.2019 Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla obszaru położonego przy ul. Mikołaja z Ryńska obejmującego teren „Reflex Polska” Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 Uzgodnienie PPIS zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla obszaru położonego przy ul. Mikołaja z Ryńska Reflex Polska Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 Uzgodnienie RDOŚ zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko dla obszaru położonego przy ul. Mikołaja z Ryńska Reflex Polska Szczegóły
Artykuł 05.06.2019 Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany mpzp dla obszaru przy ul. Mikołaja z Ryńska-Reflex Polska Szczegóły
Artykuł 24.05.2019 Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu planu ul. 1 Maja – rysunek Szczegóły
Artykuł 17.05.2019 Projekt uchwały Rady Miasta uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. 1 Maja Szczegóły
Artykuł 17.05.2019 Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu planu ul. 1 Maja Szczegóły
Artykuł 16.05.2019 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp przy ul. 1 Maja Szczegóły
Artykuł 16.05.2019 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. 1 Maja Szczegóły