Konsultacje z NGO uchwał: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian