Obwieszczenie o przyjęciu przez Radę Miasta Wąbrzeźno Uchwały Nr XXXII/191/17 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie „Programu ochrony środowiska dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian