Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej – 2017

  1. Opinia o projekcie budżetu
  2. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu projektu budżetu
  3. Opinia projektu WPF
  4. Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu
  5. Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu

Informacje

Rejestr zmian