Stanowisko ds. organizacji pozarządowych, współpracy zagranicznej i promocji

Nazwa: Stanowisko ds. organizacji pozarządowych, współpracy zagranicznej i promocji
Symbol wydziału: OP / WZP
Telefon: (56) 688-45-14

Imię i nazwisko Funkcja/stanowisko Telefon Pokój E-mail
Emiliana Jankowska Stanowisko ds. organizacji pozarządowych, współpracy zagranicznej i promocji (56) 688-45-14 3 jankowska[at]wabrzezno[dot]com
Dorota Szymecka Stanowisko ds. organizacji pozarządowych, współpracy zagranicznej i promocji (56) 688-45-14 3 szymecka[at]wabrzezno[dot]com

Zadania:
1. Do zadań stanowiska należy:
1) organizowanie spotkań z udziałem Burmistrza i środowisk gospodarczych miasta;
2) organizowanie imprez i uroczystości lokalnych, których organizatorem jest Burmistrz Miasta lub Urząd Miasta;
3)  inicjowanie i współuczestniczenie w opracowaniu projektów i planów związanych z rozwojem miasta;
4) współpraca w oparciu o Kartę współpracy Miasta Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Stanowisko Rady Miejskiej z dnia 21 września 2005 r.);
5) przygotowywanie i realizowanie rocznych programów współpracy Gminy Miasto Wąbrzeźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
6) aktualizacja bazy danych o działających w mieście organizacjach pozarządowych;
7) pomoc przy zakładaniu organizacji pozarządowych;
8) przygotowywanie projektów zarządzeń regulujących sprawy dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
9) koordynacja procedury otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego;
10) sporządzanie wymaganych przepisami prawa sprawozdań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
11) wspieranie działalności organizacji pozarządowych i innych podmiotów    prowadzących działalność pożytku publicznego;
12) podejmowanie działań w zakresie rozwoju miasta i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych;
13) stała współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie pozyskiwania i rozliczania środków finansowych na zadania z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska w zakresie mieszczącym się w kompetencjach stanowiska pracy;
14) udział w pracach związanych z tworzeniem, realizacją, aktualizacją i monitoringiem Strategii kreacji i promocji marki Wąbrzeźna;
a) utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z dotychczasowymi partnerami zagranicznymi,
b) poszukiwanie nowych partnerów zagranicznych i dbałość o rozwój nowych kontaktów zagranicznych;
c) kreowanie polityki i współpracy zagranicznej Gminy Miasto Wąbrzeźno;
d) poszukiwanie i rozliczanie źródeł finansowania polityki i współpracy zagranicznej Gminy Miasto Wąbrzeźno;
15) kreowanie wizerunku Wąbrzeźna oraz promocji produktów miasta;
16) przygotowywanie projektów materiałów promocyjnych gminy oraz ich zakup, przechowywanie i udostępnianie innym pracowników urzędu i innych podmiotom;
17) poszukiwanie inwestorów krajowych i zagranicznych;
18) tworzenie, prowadzenie  i promocja bazy ofert inwestycyjnych;
19) utrzymywanie kontaktów ze środowiskiem gospodarczym, organizacjami przedsiębiorców stowarzyszeniami branżowymi i izbami gospodarczymi;
20) podejmowanie działań na rzecz rozwoju i ożywienia gospodarczego miasta, a w szczególności organizowanie, we współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej, misji gospodarczych oraz prezentacji gospodarczych;
21) gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących potencjału oraz możliwości inwestycyjnych dla inwestorów i przedsiębiorców;
22) współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój gospodarczy miasta i regionu, współudział w opracowaniu programów rozwojowych;
23) pozyskiwanie informacji o uwarunkowaniach i możliwościach rozwoju miasta oraz dla partnerstwa w realizacji programów rozwoju;
24) współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu spójnego planowania realizacji i aktualizacji dokumentów strategicznych miasta, strategii rozwoju lokalnego i ponadlokalnego;
25) realizowanie przyjętych przez miasto programów dotyczących rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, a w szczególności prowadzenie stałej informacji w tym zakresie dla podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta;
26) współpraca z Izbą Przemysłowo-Handlową oraz innymi podmiotami skupiającymi przedsiębiorców;
27) nadzór nad pomieszczeniami znajdującymi się w budynku OSP przy ul. Matejki 11;

2. Stanowisko  przy oznakowaniu spraw używa symbolu OPWP.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>