Stanowisko ds. zamówień publicznych i programów europejskich

Nazwa: Stanowisko ds. zamówień publicznych i programów europejskich
Symbol wydziału: ZP / PE
Telefon: (56) 688-45-05, 40

Imię i nazwisko Funkcja/stanowisko Telefon Pokój E-mail
Agnieszka Gackowska Inspektor –
Zamówienia publiczne
(56) 688-45-05 16 zp[at]wabrzezno[dot]com
Eliza Wojnowska-Tywanek Inspektor –
Programy europejskie
(56) 688-45-40 16 wojnowska-tywanek[at]wabrzezno[dot]com
Anna Wiśniewska Inspektor –
Programy europejskie
(56) 688-45-40 16 awisniewska[at]wabrzezno[dot]com
Izabela Jasińska Inspektor –
Programy europejskie
(56) 688-45-40 16 jasinska[at]wabrzezno[dot]com

Zadania:
1. Do zadań stanowiska należy:
1) przygotowywanie projektów dokumentów związanych z procedurą zamówień publicznych w tym szczególności ogłoszeń, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pism do wykonawców, itp.;
2) udział w pracach komisji powołanych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;
3) kompletowanie i udostępnianie druków wydanych przez Urząd Zamówień Publicznych;
4) prowadzenie rejestru zamówień publicznych;
5) bieżąca analizą stanu prawnego w zakresie zamówień publicznych;
6) sporządzanie sprawozdań i analiz z zakresu zamówień publicznych;
7) przygotowywanie materiałów niezbędnych do realizacji zamówień publicznych  w szczególności kompletowania i archiwizacja dokumentów dotyczących zamówień publicznych powyżej kwot o których mowa w art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych;
8) przygotowywanie projektów zarządzeń Burmistrza dotyczących procedur udzielania zamówień publicznych w tym zamówień współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno;
9) opracowywanie na podstawie planów zamówień komórek merytorycznych, planu zamówień urzędu z wyłączeniem zamówień wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych;
10) bieżąca analiza wytycznych i innych dokumentów dotyczących wydatkowania środków pozyskanych w ramach funduszy zewnętrznych;
11) opracowywanie ujednoliconych zasad i trybu postępowania o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych;
12) opiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych Urzędu, dotyczących trybu udzielenia zamówień, a także wyrażanie opinii dla potrzeb Burmistrza związanych z procedurą;
13) kontrolowanie – na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza – zasad, form i trybu udzielania zamówień publicznych w komunalnych jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze użyteczności publicznej, dysponujących środkami publicznymi;
14) udzielanie niezbędnych informacji i wyjaśnień związanych z przepisami o zamówieniach publicznych jednostkom organizacyjnym gminy i Urzędu;
15) organizowanie i inspirowanie, w miarę potrzeb, szkoleń z zakresu zamówień publicznych dla jednostek organizacyjnych gminy i Urzędu;
16) kompletowanie aktów prawnych i informacji z zakresu ustawy o zamówieniach publicznych;
17) stała współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz z innymi organami administracji w zakresie przygotowywania projektu Programów współfinansowanych przez te organy;
18) stała współpraca z ekspertami ds. przygotowania programów i projektów;
19) prowadzenie spraw związanych z partycypacją społeczną i procesem konsultowania projektów programów z mieszkańcami;
20) przygotowywanie materiałów i informacji niezbędnych do przygotowania projektów i programów i ich realizacja;
21) inicjowanie i współuczestniczenie w opracowywaniu projektów i planów związanych z rozwojem miasta;
22) poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania miejskich zadań inwestycyjnych;
23) gromadzenie danych na temat istniejących możliwości pozyskiwania środków, w tym funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
24) opracowywanie wniosków o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych;
25) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie projektów z udziałem środków zewnętrznych;
26) sporządzanie wniosków o płatność i harmonogramów z realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
27) realizowanie projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych w zakresie zleconym przez Burmistrza;
28) stała współpraca z opiekunami, koordynatorami, osobami odpowiedzialnymi za finansowo-księgowe rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
29) współpraca z osobami odpowiedzialnymi za procedury udzielania zamówień publicznych z udziałem środków zewnętrznych;
30) prowadzenie szczegółowej dokumentacji z przebiegu realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
31) poszukiwaniem sposobów rozwoju jednostek samorządowych pod kątem istniejących możliwości ich zewnętrznego finansowania;
32) współpraca z Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Wojewódzkim oraz właściwymi ministerstwami w zakresie wdrażania polityki regionalnej;

2. Stanowisko  przy oznakowaniu spraw używa symbolu ZPP

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>