Statystyki


Tytuł strony Wyświetleń
Szkoła Podstawowa Nr 3 Sprawozdanie finansowe za 2018 rok 6
Projekt nr 48.2019 uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wąbrzeźna wotum zaufania 6
Uchwała Nr IX/50/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wąbrzeźna wotum zaufania 6
7 dni na uwagi do oferty Polskiego Związku Niewidomych, Okręg Kujawsko-Pomorski, Koło w Wąbrzeźnie na realizację zadania publicznego pt. „Spotkanie z okazji święta niewidomych - Biała Laska” 6
Projekt nr 57.2019 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030 6
Projekt nr 62.2019 uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno 6
Projekt nr 63.2019 uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6
Projekt nr 12.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej 5
Projekt nr 13.2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok 5
Projekt nr 16 .2018 Uchwały Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023 5
« 1 2 125 126 127 128 129 130 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>