Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Burmistrza 0050.3.3018 18.01.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.3.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018 Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.2.2018 15.01.2018 Obowiązujący Zarządzenie Burmistrza Wąbrzeźna nr 0050.2.2018 z dnia 15.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą: „Przebudowa ulicy Mickiewicza, Krasińskiego i Słowackiego w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.130.2017 14.11.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.130.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14.11.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Wąbrzeźno na rok szkolny 2017/2018 Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.145.2017 28.12.2017 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.145.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.104.2017 12.09.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.104.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12.09.2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego MZECWiK sp. z o.o. w Wąbrzeźnie Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.99.2017 08.09.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.99.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 08.09.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.57.2017 21.06.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.57.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 21.06.2017 r. w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.40.2017 28.04.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.40.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28.04.2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.141.2017 21.12.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.141.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 21.12.2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.140.2017 14.12.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.140.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych, będących zadaniami własnymi Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2018 r. przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Szczegóły
« 1 2 3 23 24 »