Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady Miasta X/60/19 10.07.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/60/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok Szczegóły
Uchwały Rady Miasta Nr X/667/19 10.07.2019 Obowiązujący Uchwała nr X/67/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r.w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Miasto Wąbrzeźno z Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Wąbrzeźno Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie poprzez zbycie w drodze sprzedaży wszystkich udziałów przysługujących Gminie na rzecz Centrum Operacyjnego „Senior 2030” S.A. z siedzibą w Warszawie Szczegóły
Uchwały Rady Miasta Nr X/66/19 10.07.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/66/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
Uchwały Rady Miasta Nr X/65/19 10.07.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/65/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Uchwały Rady Miasta Nr X/64/19 10.07.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/64/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno programu Wąbrzeska Karta Seniora Szczegóły
Uchwały Rady Miasta Nr X/63/19 10.07.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/63/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych Szczegóły
Uchwały Rady Miasta Nr X/62/19 10.07.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/62/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Uchwały Rady Miasta Nr X/61/19 10.07.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/61/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Wąbrzeźna Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.35.2019 28.02.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.35.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno w okresie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2018/2019 Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.23.2019 11.02.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.23.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe Szczegóły
« 1 2 3 54 55 »