Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Burmistrza 0050.64.2018 18.06.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.64.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnej Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.63.2018 18.06.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.63.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia prawa własności do lokalu użytkowego Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.61.2018 14.06.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.61.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.25.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ekologicznego pn. „Najpiękniejszy ogródek Wąbrzeźna 2018” Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.62.2018 15.06.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.62.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowalaną pod nazwą: „Ścieżki pieszo – rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej” Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.58.2018 06.06.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.58.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia darowizny Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.59.2018 08.06.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.59.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 08.06.2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.55.2018 04.06.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.55.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 4 czerwca 2018 r.w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pod nazwą: „Przebudowa obiektów sportowych MKS UNIA Wąbrzeźno oraz budowa zespołu boisk przy ul. Spokojnej w Wąbrzeźnie”. Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.54.2018 04.06.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.54.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa obiektów sportowych MKS UNIA Wąbrzeźno oraz budowa zespołu boisk przy ul. Spokojnej w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXXIX/237/18 30.05.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXXIX/237/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXXIX/236/18 30.05.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXXIX/236/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018-2030 Szczegóły
« 1 2 3 30 31 »