Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Burmistrza 0050.10.2019 22.01.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.10.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.4.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn.: „Budowa linii oświetlenia ścieżki wraz z monitoringiem w mieście Wąbrzeźno” Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.8.2019 18.01.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.8.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o dzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.7.2019 14.01.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.7.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019 Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.5.2019 07.01.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.5.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 07 stycznia 2019 r w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.3.2019 02.01.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.3.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.6.2019 08.01.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.6.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 08.01.2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.78.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu opiniodawczo- doradczego do oceny postępów wdrażania Strategii Rozwoju Miasta na lata 2011-2030 Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.4.2019 07.01.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.4.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn.: „Budowa linii oświetlenia ścieżki wraz z monitoringiem w mieście Wąbrzeźno” Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.107.2018 20.09.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.107.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Uchwały Rady Miasta IV/23/18 19.12.2018 Obowiązujący Uchwała nr IV/23/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok Szczegóły
Uchwały Rady Miasta IV/22/18 19.12.2018 Obowiązujący Uchwała nr IV/22/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 Szczegóły
« 1 2 3 44 45 »