Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Burmistrza OA.0050.115.2018 15.10.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr OA.0050.115.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 15 października 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr OA.0050.32.2012 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie spłaty zadłużenia, związanego z najmem lokalu mieszkalnego, socjalnego i pomieszczenia tymczasowego, stanowiącego mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Wąbrzeźna, przez osoby w trudnej sytuacji materialnej w formie prac różnego rodzaju na rzecz Gminy Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XLIII/263/18 10.10.2018 Obowiązujący Uchwała XLIII/263/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 października 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XLIII/262/18 10.10.2018 Obowiązujący Uchwała XLIII/262/2018 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.110.2018 21.09.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.110.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 21.09.2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2019 Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.101.2018 09.09.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.101.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Budowa linii oświetlenia ścieżki wraz z monitoringiem w mieście Wąbrzeźno” Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.95.2018 30.08.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.95.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za I półrocze 2018 roku Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.98.2018 28.08.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.98.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie – utworzenie infrastruktury dla podróżnych i mieszkańców” Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.96.2018 24.08.2018 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.96.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pod nazwą: „Udzielenie i obsługa kredytu lub pożyczki długoterminowej na sfinansowanie deficytu budżetu gminy w 2018 roku” Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XLI/261/18 22.08.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLI/261/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22.08.2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XLII/260/18 22.08.2018 Obowiązujący Uchwała nr XLI/260/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 22.08.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
« 1 2 3 37 38 »