Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady Miasta XXXVIII/232/18 25.04.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXXVIII/232/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2018 r.w sprawie zmiany nazwy części ulicy Okrężnej w Wąbrzeźnie Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXXVIII/231/18 25.04.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXXVIII/231/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. 1 Maja Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXXVIII/230/18 25.04.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXXVIII/230/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXXVIII/229/18 25.04.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXXVIII/229/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXXVIII/228/18 25.04.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXXVIII/228/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2018–2030 Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXXVIII/227/18 25.04.2018 Obowiązujący Uchwała nr XXXVIII/227/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25.04.2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu miasta na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.34.2018 24.04.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.34.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 24.04.2018 roku w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2018 rok Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.142.2017 21.12.2117 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.142.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające Regulamin pracy Urzędu Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.32.2018 12.04.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.32.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 12.04.2018 r. w sprawie udziału Gminy Miasto Wąbrzeźno w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.31.2018 09.04.2018 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.31.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 09.04.2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro Szczegóły
« 1 2 3 27 28 »