Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Rady Miasta Nr X/64/19 10.07.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/64/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno programu Wąbrzeska Karta Seniora Szczegóły
Uchwały Rady Miasta Nr X/63/19 10.07.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/63/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych Szczegóły
Uchwały Rady Miasta Nr X/62/19 10.07.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/62/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Uchwały Rady Miasta Nr X/61/19 10.07.2019 Obowiązujący Uchwała Nr X/61/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Wąbrzeźna Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.35.2019 28.02.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.35.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno w okresie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2018/2019 Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.23.2019 11.02.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.23.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.107.2019 04.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.107.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w Gimnazjum nr 1 im. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wąbrzeźnie środków trwałych i wyposażenia Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.105.2019 04.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.105.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.104.2019 03.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.104.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnej Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.95.2019 01.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.95.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr OA.0050.32.2012 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie spłaty zadłużenia, związanego z najmem lokalu mieszkalnego, socjalnego, pomieszczenia tymczasowego, stanowiącego mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Wąbrzeźna, przez osoby w trudnej sytuacji materialnej w formie prac różnego rodzaju na rzecz Gminy Szczegóły
« 1 2 3 4 54 55 »