Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Burmistrza 0050.105.2019 04.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie Nr 0050.105.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.104.2019 03.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.104.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnej Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.95.2019 01.07.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.95.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 1 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr OA.0050.32.2012 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie spłaty zadłużenia, związanego z najmem lokalu mieszkalnego, socjalnego, pomieszczenia tymczasowego, stanowiącego mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Wąbrzeźna, przez osoby w trudnej sytuacji materialnej w formie prac różnego rodzaju na rzecz Gminy Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.94.2019 28.06.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.94.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie, ul. Tysiąclecia 1, 87-200 Wąbrzeźno Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.93.2019 28.06.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.93.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie, ul. Tysiąclecia 1, 87-200 Wąbrzeźno Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.92.2019 26.06.2019 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.92.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pod nazwą: „Udzielenie i obsługa kredytu lub pożyczki długoterminowej na pokrycie deficytu w wysokości 5.000.000,00 zł” Szczegóły
Uchwały Rady Miasta IX/58/19 19.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr IX/58/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Miasta Wąbrzeźno do składu rady nadzorczej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Gal-Bud sp. z o.o. Szczegóły
Uchwały Rady Miasta IX/57/19 19.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr IX/57/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. wyboru ławników na kadencję 2020-2023 Szczegóły
Uchwały Rady Miasta IX/56/19 19.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr IX/56/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie na lata 2018-2021 Szczegóły
Uchwały Rady Miasta IX/55/19 19.06.2019 Obowiązujący Uchwała Nr IX/55/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno w 2019 roku Szczegóły
« 1 2 3 4 5 55 56 »