Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Zarządzenia Burmistrza 0050.4.2017 09.01.2017 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.4.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 09.01.2017 r. w sprawie sporządzenia rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych Szczegóły
Uchwały Rady Miasta L/316/10 13.09.2010 Obowiązujący Uchwała nr L/316/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 13 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.114.16 15.11.2016 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.114.16 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.94.2016 23.09.2016 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.94.2016 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 23 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017 Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXIII/116/16 30.11.2016 Obowiązujący Uchwała nr XXIII/116/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXIII/117/16 30.11.2016 Obowiązujący Uchwała nr XXIII/117/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Szczegóły
Zarządzenia Burmistrza 0050.121.16 25.11.2016 Obowiązujący Zarządzenie nr 0050.121.16 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 25.11.2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miasto Wąbrzeźno i jej jednostkach budżetowych Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXXV/252/13 28.11.2013 Obowiązujący Uchwała nr XXXV/252/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnienia w opłacie od posiadania psów Szczegóły
Uchwały Rady Miasta IV/16/15 28.01.2015 Obowiązujący Uchwała nr IV/16/15 Rady Miasta z 28 stycznia 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Uchwały Rady Miasta XXIV/130/16 28.12.2016 Zmieniony Uchwała nr XXIV/130/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28.12.2016 w sprawie budżetu miasta na 2017 rok Szczegóły
« 1 2 53 54 55 56 »