Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wąbrzeźna za 2017 rok

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian