Uchwała Nr 11/S/2019 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wąbrzeźna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miasto Wąbrzeźno

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian