Uchwała Nr 14/S/2018 RIO w Bydgoszczy z dnia 24.04.2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Wąbrzeźna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miasto Wąbrzeźno

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian