Uchwała nr L/316/10 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 13 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2010
  • Status Obowiązujący
  • Sesja L
  • Data podjęcia (podpisania) 13.09.2010
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 13.09.2010
  • Data wejścia w życie 13.09.2010
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego L/316/10
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 234, art. 235 ust. 4 i art. 236 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miasta
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian