Uchwała nr VIII/49/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwały Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja VIII
  • Data podjęcia (podpisania) 30.05.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
  • Nr aktu prawnego VIII/49/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245, z 2019 r. poz. 534, 730, 761)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miasta
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian