Uchwała nr X/67/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r.w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Miasto Wąbrzeźno z Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Wąbrzeźno Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie poprzez zbycie w drodze sprzedaży wszystkich udziałów przysługujących Gminie na rzecz Centrum Operacyjnego „Senior 2030” S.A. z siedzibą w Warszawie

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja X
  • Data podjęcia (podpisania) 10.07.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 10.07.2019
  • Data wejścia w życie 10.07.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego Nr X/667/19
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Miasto Wąbrzeźno z Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Wąbrzeźno Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie poprzez zbycie w drodze sprzedaży wszystkich udziałów przysługujących Gminie na rzecz Centrum Operacyjnego „Senior 2030” S.A. z siedzibą w Warszawie.
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 712), w związku z art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 z późn. zm. )
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miasta
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian