Uchwała nr XXIII/116/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXIII
  • Data podjęcia (podpisania) 30.11.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie 01.01.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 07.12.2016
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym 0
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 4588
  • Nr aktu prawnego XXIII/116/16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  • Podstawa prawna wydania art.18 ust.2 pkt 8 ustawyz dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2016 r.poz. 716 zpóźn.zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miasta
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian