Uchwała nr XXX/167/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28.06.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Wąbrzeźno

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXX
  • Data podjęcia (podpisania) 28.06.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.06.2017
  • Data wejścia w życie 28.06.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXX/167/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Wąbrzeźno
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póżn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miasta
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian