Uchwała nr XXXI/175/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 15.09.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2017-2030

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXI
  • Data podjęcia (podpisania) 15.09.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 15.09.2017
  • Data wejścia w życie 15.09.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego XXXI/175/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 15.09.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2017-2030
  • Podstawa prawna wydania art. 226, art. 227, art., 228, art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miasta
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian