Uchwała nr XXXIV/206/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20.12.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXIIV
  • Data podjęcia (podpisania) 20.12.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 20.12.2017
  • Data wejścia w życie 20.12.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Oczekuje na publikację
  • Nr aktu prawnego XXXIV/206/17
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorządziegminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansachpublicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miasta
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian