Uchwała nr XXXV/252/13 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnienia w opłacie od posiadania psów

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Miasta
  • Rok podjęcia (podpisania) 2013
  • Status Obowiązujący
  • Sesja XXXV
  • Data podjęcia (podpisania) 28.11.2013
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2014
  • Data wejścia w życie 01.01.2014
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 03.12.2013
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym 0
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3845
  • Nr aktu prawnego XXXV/252/13
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała w sprawie ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnienia w opłacie od posiadania psów
  • Podstawa prawna wydania art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 18a ust. 1 i art.19 pkt 1 lit. f i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Miasta
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian