Udzielenie i obsługa kredytu lub pożyczki długoterminowej na pokrycie deficytu w wysokości 5.000.000,00 zł

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługa
  • Zamawiający Gmina Miasto Wąbrzeźno
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 27.06.2019
  • Data składania ofert 09.07.2019
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 09.07.2019
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87 – 200 Wąbrzeźno, pokój nr 20 (sekretariat)
  • Numer UZP/TED 565734-N-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian