Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-06-20 13:18:52 Zarządzenie Nr 0050.64.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnej Szczegóły
2 2018-06-20 13:02:23 Zarządzenie Nr 0050.63.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia prawa własności do lokalu użytkowego Szczegóły
3 2018-06-18 13:32:13 Zarządzenie nr 0050.61.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.25.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ekologicznego pn. „Najpiękniejszy ogródek Wąbrzeźna 2018” Szczegóły
4 2018-06-15 14:17:13 Ścieżki pieszo - rowerowe - alternatywa dla komunikacji samochodowej - IV postępowanie Szczegóły
5 2018-06-15 12:03:52 Zarządzenie nr 0050.62.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowalaną pod nazwą: "Ścieżki pieszo - rowerowe - alternatywa dla komunikacji samochodowej" Szczegóły
6 2018-06-14 10:14:30 Uchwała nr 7/Kr/2018 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wąbrzeźna za 2017 rok Szczegóły
7 2018-06-13 13:04:27 Wyniki II otwartego konkursu ofert Szczegóły
8 2018-06-12 09:27:19 Zarządzenie nr 0050.58.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia darowizny ` Szczegóły
9 2018-06-11 15:08:03 Uchwała nr XXXIX/242/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasto Wąbrzeźno na okręgi wyborcze Szczegóły
10 2018-06-11 13:34:36 Zarządzenie Nr 0050.59.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 08.06.2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
« 1 2 3 4 64 65 66 »