Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-09-20 13:56:32 Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości Szczegóły
2 2019-09-20 13:22:29 Projekt nr 73.2019 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030 Szczegóły
3 2019-09-20 13:21:24 Projekt nr 72.2019 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok Szczegóły
4 2019-09-20 13:19:42 Projekt nr 71.2019 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto Wąbrzeźno Szczegóły
5 2019-09-20 13:10:33 Projekt nr 70.2019 uchwały zmieniającej uchwałę Nr X/63/19 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych Szczegóły
6 2019-09-20 13:09:00 Projekt nr 69.2019 uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. 1 Maja Szczegóły
7 2019-09-20 13:06:37 Projekt nr 68.2019 uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
8 2019-09-20 13:03:26 Projekt nr 67.2019 uchwały zmieniającej uchwałę Nr XI/78/03 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia 10 września 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej, powołania tej Rady i nadania jej statutu Szczegóły
9 2019-09-16 11:51:05 Oczyszczanie i utrzymanie czystości w mieście Wąbrzeźno Szczegóły
10 2019-09-16 10:05:52 Zarządzenie nr 0050.140.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 13 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pod nazwą „Oczyszczanie i utrzymanie czystości w mieście Wąbrzeźno” Szczegóły
« 1 2 3 4 124 125 126 »