Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-01-22 15:13:28 Zarządzenie Nr 0050.10.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.4.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” pn.: „Budowa linii oświetlenia ścieżki wraz z monitoringiem w mieście Wąbrzeźno” Szczegóły
2 2019-01-22 09:48:25 Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Wąbrzeźnie Szczegóły
3 2019-01-18 13:39:45 Zarządzenie Nr 0050.8.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o dzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Wąbrzeźnie” Szczegóły
4 2019-01-15 08:58:44 Zarządzenie Nr 0050.7.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019 Szczegóły
5 2019-01-15 08:24:40 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019 Szczegóły
6 2019-01-14 09:42:02 Petycja - montaż oświetlenia ul. Poziomkowej Szczegóły
7 2019-01-11 14:30:54 Zarządzenie Nr 0050.5.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 07 stycznia 2019 r w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
8 2019-01-10 11:21:12 Zarządzenie nr 0050.3.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
9 2019-01-10 10:27:29 Zarządzenie Nr 0050.6.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 08.01.2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.78.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu opiniodawczo- doradczego do oceny postępów wdrażania Strategii Rozwoju Miasta na lata 2011-2030 Szczegóły
10 2019-01-09 11:25:42 Młodszy Referent w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym Szczegóły
« 1 2 3 4 93 94 95 »