Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1181 2017-02-17 09:44:36 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 143.2017 w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
1182 2017-02-17 09:40:50 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 142.2017 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie Szczegóły
1183 2017-02-17 09:35:22 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 141.2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
1184 2017-02-17 09:28:29 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 140.2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok Szczegóły
1185 2017-02-17 09:21:22 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 139.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Wąbrzeźno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania Szczegóły
1186 2017-02-17 09:15:00 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 138.2017 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wąbrzeźnie Szczegóły
1187 2017-02-13 08:15:35 Zarządzenie nr 0050.10.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 27.01.2017 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok. Szczegóły
1188 2017-02-08 15:31:23 Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Szczegóły
1189 2017-02-08 15:29:00 Zarządzenie Nr 0050.13.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 08.02.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Szczegóły
1190 2017-02-03 08:01:48 Zarządzenie nr 0050.10b.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 27.01.2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno Szczegóły