Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1201 2017-01-30 12:01:42 Uchwała nr XXV/135/17 Rady Miasta Wąbrzeźno 25.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIII/166/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania. Szczegóły
1202 2017-01-30 11:51:34 Obwieszczenie z 26.01.2017 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. Przejazdowej Szczegóły
1203 2017-01-30 11:37:32 Zarządzenie nr 0050.8.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19.01.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.77.2016 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 09.08.2016 r. w sprawie powołania zespołu opiniodawczo-doradczego do oceny postępów wdrażania Strategii Rozwoju Miasta na lata 2011-2030 Szczegóły
1204 2017-01-30 11:19:37 Zarządzenie nr 0050.7.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19.01.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Szczegóły
1205 2017-01-30 11:13:10 Zarządzenie nr 0050.3.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 03.01.2017 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania Gminnego zasobu nieruchomości Szczegóły
1206 2017-01-27 12:50:48 Rejestr zawartych umów - 2016 r. Szczegóły
1207 2017-01-23 14:14:24 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 2017 I Szczegóły
1208 2017-01-23 12:18:05 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 137.2017 w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych Szczegóły
1209 2017-01-23 11:24:01 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 136.2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIII/166/12 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz wysokości opłaty za parkowanie i sposobu ich pobierania Szczegóły
1210 2017-01-23 11:12:33 Projekt Uchwały Rady Miasta nr 135.2017 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok Szczegóły
« 1 2 3 118 119 120 121 122 123 124 »