Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
11 2019-08-05 14:15:52 Uchwała Nr X/59/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030 Szczegóły
12 2019-08-02 13:57:38 Oferta Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Rugby Werewolves na realizację zadania publicznego pt. "Towarzyski turniej piłki siatkowej kobiet" 30 lipca br. do Urzędu Miasta Wąbrzeźno wpłynęła oferta Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Rugby Werewolves na realizację zadania publicznego pt. "Towarzyski turniej piłki siatkowej kobiet". Stowarzyszenie chce wykonać to zadanie w trybie… Szczegóły
13 2019-08-02 10:16:01 Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno Nr sprawy: ZP.271.11.2019 ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MIASTO WĄBRZEŹNO W związku z obowiązującą od 18 października 2018 r. Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia… Szczegóły
14 2019-08-01 11:07:02 Zarządzenie Nr 0050.119.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Wąbrzeźna do wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego określonych w Dziale II Rozdziale I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Szczegóły
15 2019-07-31 07:40:51 Zarządzenie Nr 0050.118.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Wąbrzeźna do wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego określonych w Dziale II Rozdziale I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Szczegóły
16 2019-07-29 12:38:14 Zarządzenie nr 0050.117.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pod nazwą „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno” Szczegóły
17 2019-07-25 08:42:07 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
18 2019-07-24 14:19:45 Zarządzenie Nr 0050.115 .2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie środków trwałych i wyposażenia Szczegóły
19 2019-07-23 14:54:19 Wykaz dziennych opiekunów na dzień 11 lipca 2019 r. Szczegóły
20 2019-07-23 14:48:49 Projekt aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
« 1 2 3 4 5 122 123 124 »