Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
21 2019-07-22 07:45:29 Protokół Nr IX/2019 z sesji Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 19 czerwca 2019 r. Szczegóły
22 2019-07-19 15:11:23 Młodszy Referent w wydziale Ekonomiczno-Finansowym Szczegóły
23 2019-07-12 09:06:29 Uchwała Nr X/60/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok Szczegóły
24 2019-07-12 08:54:26 Uchwała nr X/67/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r.w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Miasto Wąbrzeźno z Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Wąbrzeźno Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie poprzez zbycie w drodze sprzedaży wszystkich udziałów przysługujących Gminie na rzecz Centrum Operacyjnego „Senior 2030” S.A. z siedzibą w Warszawie Szczegóły
25 2019-07-12 08:47:46 Uchwała Nr X/66/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Szczegóły
26 2019-07-12 08:39:47 Uchwała Nr X/65/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
27 2019-07-12 08:23:26 Uchwała Nr X/64/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno programu Wąbrzeska Karta Seniora Szczegóły
28 2019-07-12 08:16:46 Uchwała Nr X/63/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych Szczegóły
29 2019-07-12 08:08:09 Uchwała Nr X/62/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
30 2019-07-11 14:54:53 Ogłoszenie - wyniki weryfikacji projektów złożonych do budżetu obywatelskiego Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 121 122 123 »