Zarządzenie nr 0050.121.16 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 25.11.2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miasto Wąbrzeźno i jej jednostkach budżetowych

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2016
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 25.11.2016
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.01.2017
  • Data wejścia w życie 25.11.2016
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.121.16
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miasto Wąbrzeźno i jej jednostkach budżetowych
  • Podstawa prawna wydania art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz 446) w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r. (C-276/14)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian