Zarządzenie Nr 0050.126A.2017 z dnia 10.11.2017 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 10.11.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 10.11.2017
  • Data wejścia w życie 10.11.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.126A.2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2017 rok
  • Podstawa prawna wydania art. 30 ust. 2 kt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260 z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 189, 1475, 1529 oraz 1537) i § 12 ust. 2 Uchwały Nr XXIV/130/16 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 r.
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian