Zarządzenie nr 0050.142.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające Regulamin pracy Urzędu Miasta Wąbrzeźno

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrz
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 21.12.2117
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 21.12.2017
  • Data wejścia w życie 21.12.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.142.2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie zmieniające Regulamin pracy Urzędu Miasta Wąbrzeźno
  • Podstawa prawna wydania art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późń. zm.) oraz art. 104, 104 1-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późń. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian