Zarządzenie nr 0050.23.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 11.02.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 11.02.2019
  • Data wejścia w życie 11.02.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.23.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe
  • Podstawa prawna wydania art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 201 8 r. poz. 994 z późn. zm. 1 ) w związku § 12 Załącznika do Uc hwały nr XXV/136/17 Rady Miasta Wąbrzeźno w sprawie określenia szczegółowych zasad, t rybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych , nagród i wyróżnień dla osób fizycznych (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2017 r. poz. 528 )
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian