Zarządzenie nr 0050.32.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29.03.2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2016 r.

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 29.03.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.03.2017
  • Data wejścia w życie 29.03.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 11.07.2017
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym 0
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 2960
  • Nr aktu prawnego 0050.32.2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2016 r.
  • Podstawa prawna wydania art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z poźn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian