Zarządzenie nr 0050.34.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 24.04.2018 roku w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2018 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 24.04.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 24.04.2018
  • Data wejścia w życie 24.04.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.34.2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2018 rok
  • Podstawa prawna wydania art. 37 ust. 1 pkt1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2017r.poz.2077,z 2018 r. poz. 62)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian