Zarządzenie nr 0050.35.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno w okresie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2018/2019

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenia Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2019
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 28.02.2019
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.02.2019
  • Data wejścia w życie 28.02.2019
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.35.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno w okresie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2018/2019
  • Podstawa prawna wydania art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. 1 ) oraz § 10 ust. 1 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w spra wie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 z późn. zm. 2 ) na wniosek dyrektora Przedszkola Miejskiego „Bajka” w Wąbrzeźnie oraz dyrektorów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie i S zkoły Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian