Zarządzenie nr 0050.38a.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 24.04.2017 r. w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2017 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 24.04.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 24.04.2017
  • Data wejścia w życie 24.04.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.38a.2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie w sprawie kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2017 rok
  • Podstawa prawna wydania art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 , 1948 , 1984, 2260 , z 2017 r. poz. 60, 191, 659 )
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian