Zarządzenie nr 0050.40.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 02.05.2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: „Oczyszczanie, utrzymanie czystości, utrzymanie terenów zieleni m.in. na terenach rekreacyjnych w mieście Wąbrzeźno oraz utrzymanie plaży w okresie sezonu letniego

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 02.05.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 02.05.2018
  • Data wejścia w życie 02.05.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.40.2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: „Oczyszczanie, utrzymanie czystości, utrzymanie terenów zieleni m.in. na terenach rekreacyjnych w mieście Wąbrzeźno oraz utrzymanie plaży w okresie sezonu letniego
  • Podstawa prawna wydania art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz.1047 z późn. zm.)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian