Zarządzenie nr 0050.50.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 28.05.2018 r. w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2017 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 28.05.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 28.05.2018
  • Data wejścia w życie 28.05.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.50.2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2017 rok
  • Podstawa prawna wydania art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz.62)
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian