Zarządzenie nr 0050.53.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 01.06.2018 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok

  • Rodzaj aktu prawnego Zarządzenie Burmistrza
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 01.06.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 01.06.2018
  • Data wejścia w życie 01.06.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 0050.53.2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zarządzenie zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2018 rok
  • Podstawa prawna wydania art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz.2232, z 2018 r. poz.130), art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz, 2077 ) i § 12 ust. 2 Uchwały Nr XXXIV/204/17 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2017 r.
  • Grupa aktów prawnych Zarządzenia Burmistrza
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian