Zarządzenie Nr 0050.71.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie rocznej informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Wąbrzeźno za 2018 rok

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian