Typ Data Tytuł
Akty prawne 23.08.2019 Zarządzenie Nr 0050.130.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Szczegóły
Akty prawne 19.08.2019 Zarządzenie nr 0050.111.19 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia konta na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF), obsługi i odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych dokonywanych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno i jednostki organizacyjne gminy Szczegóły
Akty prawne 29.07.2019 Zarządzenie nr 0050.117.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pod nazwą „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno” Szczegóły
Artykuł 25.07.2019 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 24.07.2019 Zarządzenie Nr 0050.115 .2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeźnie środków trwałych i wyposażenia Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Wykaz dziennych opiekunów na dzień 11 lipca 2019 r. Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Projekt aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Obwieszczenie o odstąpieniu od sooś dla projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Wąbrzeźno wraz z uzgodnieniami Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Uchwała Zarządu Woj. Kuj.-Pom. w sprawie zaopiniowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Informacja do publicznej wiadomości o podjęciu przez Sejmik Woj. Kuj.-Pom. tzw.”uchwały antysmogowej” Szczegóły