Typ Data Tytuł
Artykuł 29.11.2021 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 – wersja 13 Szczegóły
Artykuł 26.11.2021 Uchwała Nr 3/P/2021 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 26.11.2021 Uchwała Nr 3/WPF/2021 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2032 Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Artykuł 26.11.2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 25.11.2021 Ogłoszenie o naborze na podinspektora w wydziale Inwestycji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Szczegóły
Akty prawne 23.11.2021 Zarządzenie nr 0050.133.2021 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Przebudowa ulic: Grabowej, Polnej, Osiedle Robotnicze w Wąbrzeźnie” Szczegóły
Akty prawne 23.11.2021 Zarządzenie nr 0050.132.2021 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie zmiany planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 22.11.2021 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja 12 Szczegóły
Akty prawne 16.11.2021 Zarządzenie nr 0050.130.2021 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie zmiany planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 16.11.2021 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja 11 Szczegóły