Typ Data Tytuł
Artykuł 22.08.2019 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 Uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania Obwodowych Komisji Wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senat Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Artykuł 22.08.2019 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.08.2019 Przetarg nieograniczony na usługi pn.: „Oczyszczanie i utrzymanie czystości w mieście Wąbrzeźno” Szczegóły
Akty prawne 20.08.2019 Zarządzenie Nr 0050.128.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pod nazwą „Oczyszczanie i utrzymanie czystości w mieście Wąbrzeźno” Na Szczegóły
Artykuł 19.08.2019 Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Szczegóły
Artykuł 13.08.2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Szczegóły
Akty prawne 05.08.2019 Uchwała Nr X/59/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030 Szczegóły
Artykuł 02.08.2019 Oferta Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Rugby Werewolves na realizację zadania publicznego pt. „Towarzyski turniej piłki siatkowej kobiet” Szczegóły