Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.08.2019 Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Szczegóły
Akty prawne 19.08.2019 Zarządzenie nr 0050.111.19 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia konta na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF), obsługi i odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych dokonywanych przez Gminę Miasto Wąbrzeźno i jednostki organizacyjne gminy Szczegóły
Artykuł 13.08.2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Szczegóły
Akty prawne 05.08.2019 Uchwała Nr X/59/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030 Szczegóły
Artykuł 02.08.2019 Oferta Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Rugby Werewolves na realizację zadania publicznego pt. „Towarzyski turniej piłki siatkowej kobiet” Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.08.2019 Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 01.08.2019 Zarządzenie Nr 0050.119.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Wąbrzeźna do wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego określonych w Dziale II Rozdziale I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Szczegóły
Akty prawne 31.07.2019 Zarządzenie Nr 0050.118.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Wąbrzeźna do wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego określonych w Dziale II Rozdziale I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Szczegóły
Akty prawne 29.07.2019 Zarządzenie nr 0050.117.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pod nazwą „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Wąbrzeźno” Szczegóły
Artykuł 25.07.2019 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły