Aktualności

Typ Data Tytuł
Akty prawne 20.06.2018 Zarządzenie Nr 0050.64.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnej Szczegóły
Akty prawne 20.06.2018 Zarządzenie Nr 0050.63.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia prawa własności do lokalu użytkowego Szczegóły
Akty prawne 18.06.2018 Zarządzenie nr 0050.61.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14 czerwca 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.25.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ekologicznego pn. „Najpiękniejszy ogródek Wąbrzeźna 2018” Szczegóły
Zamówienia publiczne 15.06.2018 Ścieżki pieszo – rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej – IV postępowanie Szczegóły
Akty prawne 15.06.2018 Zarządzenie nr 0050.62.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowalaną pod nazwą: „Ścieżki pieszo – rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej” Szczegóły
Artykuł 14.06.2018 Uchwała nr 7/Kr/2018 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wąbrzeźna za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 13.06.2018 Wyniki II otwartego konkursu ofert Szczegóły
Akty prawne 12.06.2018 Zarządzenie nr 0050.58.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia darowizny Szczegóły
Artykuł 11.06.2018 Uchwała nr XXXIX/242/18 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Miasto Wąbrzeźno na okręgi wyborcze Szczegóły
Akty prawne 11.06.2018 Zarządzenie Nr 0050.59.2018 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 08.06.2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno Szczegóły