Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 11.10.2019 7 dni na uwagi do małego grantu – oferty Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego „Frydek” na realizację zadania publicznego pn. „Sprawdzenie legendy o zatopionym samolocie w jeziorze” Szczegóły
Akty prawne 11.10.2019 Zarządzenie nr 0050.149.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 10 października 2019 r. zmieniające w sprawie powołania doraźnej Komisji Antymobbingowej Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Informacja o wywieszonym wykazie zasiedlonych lokali komunalnych przeznaczonych do sprzedaży ich najemcom Szczegóły
Akty prawne 11.10.2019 Zarządzenie nr 0050.151.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 10 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 11.10.2019 Zarządzenie nr 0050.146.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Antymobbingowej Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 10.10.2019 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Młodszy Referent Wydział Ekonomiczno-Finansowy Szczegóły
Akty prawne 27.09.2019 Uchwała Nr XI/68/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wąbrzeźno na lata 2019-2030 Szczegóły
Akty prawne 27.09.2019 Uchwała Nr XI/69/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2019 rok Szczegóły
Akty prawne 27.09.2019 Uchwała Nr XI/70/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 27.09.2019 Uchwała Nr XI/71/19 Rady Miasta Wąbrzeźno z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźna dla obszaru położonego przy ul. 1 Maja Szczegóły