Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.03.2019 Ogłoszenie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego prawo własności – ul. Towarzystwa Jaszczurczego Szczegóły
Akty prawne 20.03.2019 Zarządzenie nr 0050.38.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 15 marca 2019 roku zmieniające zarządzenie Nr 0050.79.2017 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 01 sierpnia 2017 roku w sprawie organizowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie miasta Szczegóły
Akty prawne 20.03.2019 Zarządzenie 0050.36.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 07 marca 2019 r. w sprawie reorganizacji formacji obrony cywilnej na terenie miasta Wąbrzeźno Szczegóły
Akty prawne 18.03.2019 Zarządzenie nr 0050.39.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości komunalnej Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.03.2019 Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej nr 2 Szczegóły
Akty prawne 14.03.2019 Zarządzenie Nr 0050.37.2019 Burmistrza Wąbrzeźna z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej nr 2″ Szczegóły
Przetargi 14.03.2019 Pierwszy nieograniczony przetarg na dzierżawę gruntu komunalnego o powierzchni 0,6876 ha przy ulicy Generała Pruszyńskiego Szczegóły
Artykuł 12.03.2019 Uchwała Nr 11.2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 11.03.2019 Wykaz miejsc przeznaczonych do umieszczania obwieszczeń, plakatów wyborczych Szczegóły