Geodezja, Budownictwo i Inwestycje

Typ Data Tytuł
Przetargi 22.05.2017 Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę pod letnią kawiarenkę Szczegóły
Przetargi 04.05.2017 Pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności do lokalu użytkowego przy ul. Gen. Pruszyńskiego Szczegóły
Przetargi 20.04.2017 Ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Niedziałkowskiego 3 i Sienkiewicza 1 Szczegóły
Artykuł 13.04.2017 Ogłoszenie o przeznaczeniu do wydzierżawienia działek przy ul. Polnej, Strażackiej, Wolności, Matejki, Placu Jana Pawła II Szczegóły
Przetargi 06.04.2017 Ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę gruntu komunalnego przy ulicy 1 Maja o pow. 20 m² Szczegóły
Artykuł 16.03.2017 Informacja dotycząca sprzedaży prawa własności do lokalu użytkowego przy ulicy Generała Pruszyńskiego Szczegóły
Przetargi 06.03.2017 Ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu na dzierżawę działki ewidencyjnej nr 235/3 Szczegóły
Artykuł 02.03.2017 Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego dwóch lokali mieszkalnych Szczegóły
Przetargi 30.01.2017 Ogłoszenie – pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności do nieruchomości gruntowej przy ulicy Okrężnej, określonej działką ewidencyjną o nr 216/5 o powierzchni 2,2256 ha Szczegóły
Przetargi 17.01.2017 Ogłoszenie – pierwszy nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę pod użytkowanie rolnicze gruntu komunalnego o łącznej powierzchni 0.6000 ha określonego działkami ewidencyjnymi o nr nr : 48/7 cz. i 48/9 cz. położonego w obrębie 5 miasta Wąbrzeźna przy ulicy Okrężnej Szczegóły