Geodezja, Budownictwo i Inwestycje

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.05.2018 Ogłoszenie o przeznaczeniu do zbycia w trybie przetargu nieograniczonego prawa własności do lokalu mieszkalnego Szczegóły
Przetargi 12.04.2018 Ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę gruntu komunalnego przy ul. 1 Maja Szczegóły
Artykuł 22.03.2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat położonych przy ulicy Żwirki i Wigury, 1 Maja i Matejki Szczegóły
Artykuł 15.03.2018 Informacja o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej przy ul. Przejazdowej Szczegóły
Artykuł 08.03.2018 Ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości przy ul. Wspólnej, dz. nr 710 Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości komunalnych przy ulicy 1 Maja oraz Kasztanowej Szczegóły
Artykuł 31.10.2017 Informacja o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego Szczegóły
Przetargi 26.10.2017 Ogłoszenie pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż prawa własności działki nr 704, 705 706 przy ul. Cytrynowej Szczegóły
Przetargi 03.10.2017 Ogłoszenie – pierwszy nieograniczony przetarg na dzierżawę pod użytkowanie rolnicze gruntu komunalnego o powierzchni 1,3247 ha, dz. nr 3/4, położonego przy ulicy Chełmińskiej Szczegóły
Artykuł 18.09.2017 Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości komunalnych, działek nr: 658 przy ul. Wolności, 156 przy ul. 1 Maja, 158 i 159 przy ul. 1 Maja, 160 przy ul. 1 Maja, 411/1 przy ul. 1 Maja, 3/4 przy ul. Chełmińskiej Szczegóły